Πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας χαρτζιλίκι; Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία, που μπορούμε να τους δώσουμε το πρώτο τους χαρτζιλίκι; Ποιο είναι το κατάλληλο ποσό; Ποια είναι η κατάλληλη συχνότητα για να δίνουμε χαρτζιλίκι; Ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος, με τον οποίο τα παιδιά μας μπορούν να “κερδίσουν” το χαρτζιλίκι τους;

Το χαρτζιλίκι είναι μια πρώτη προσπάθεια και ένα καλό μέσο για τους γονείς, ώστε να διδάξουμε στα παιδιά μας αξίες όπως η υπευθυνότητα, η οικονομία, ο κόπος μέσω του οποίου έρχεται η επιβράβευση που ονομάζεται «χαρτζιλίκι», η κατανάλωση, το κόστος των αγαθών και πολλά άλλα.

Δεν υπάρχει σωστή ηλικία για το πρώτο χαρτζιλίκι ούτε μπορεί κανείς να προσδιορίσει το κατάλληλο ποσό. Ίσως η ηλικία των 6-7 ετών είναι μια καλή στιγμή, καθώς τα παιδιά σε αυτή την ηλικία ξεκινούν να μετρούν και να κατανοούν τους αριθμούς. Μπορούμε να ορίσουμε, ο καθένας ξεχωριστά, ένα συμβολικό ποσό που να αντικατοπτρίζει, ενδεχομένως, την ηλικία του παιδιού μας. Έτσι, σε ένα παιδί με ηλικία 8 ετών, μπορούμε να δώσουμε 8 ευρώ για μία εβδομάδα κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτό, το παιδί μας θα μάθει να κάνει σωστή διαχείριση των χρημάτων του, ώστε να του αρκούν μέχρι την επόμενη φορά που θα πάρει το επόμενο χαρτζιλίκι. Σημαντικό λοιπόν, για τον λόγο αυτό, είναι να δίνουμε το χαρτζιλίκι σε συγκεκριμένη ημέρα κάθε φορά, ώστε το κάθε παιδί να μάθει πως δεν μπορεί να έχει χρήματα όποτε θέλει, αλλά όποτε έρθει η κατάλληλη στιγμή και έτσι θα συνειδητοποιήσει καλύτερα την αξία των χρημάτων.

Η επιβράβευση με χαρτζιλίκι, για κάποια βοήθεια που θα παρέχει το παιδί στους γονείς του, είναι ένας ομαλός τρόπος για το ξεκίνημα της αποταμίευσης. Έτσι, κάθε φορά που τα παιδιά βοηθούν σε κάποια δουλειά του σπιτιού θα κερδίζουν κι ένα ποσό, που θα οριστεί από τους γονείς, μαθαίνοντας με αυτό τον τρόπο την αξία της εργασίας που αποφέρει τα χρήματα. Ακριβώς όπως συμβαίνει και με τους ενήλικες, οι οποίοι λαμβάνουν μηνιαίο εισόδημα μέσα από τη δουλειά τους. Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να ορίσουν διαφορετικό ποσό για κάθε δουλειά που θα κάνουν τα παιδιά, π.χ. 2 ευρώ για το στρώσιμο του κρεβατιού τους, 1 ευρώ για τη βοήθεια στο μάζεμα του τραπεζιού, 5 ευρώ για το πλύσιμο του αυτοκινήτου. Με αυτό τον τρόπο, η παροχή βοήθειας προς τους γονείς αποκτά και μια μορφή παιχνιδιού ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικες.

Δε χρειάζεται, λοιπόν, να φοβόμαστε να δώσουμε χαρτζιλίκι στα παιδιά μας. Αντιθέτως, πρέπει να κατανοήσουμε κι εμείς τα πολλά και διαφορετικά οφέλη που επιφέρει η απόκτηση του χαρτζιλικιού αλλά και τις αξίες που μαθαίνουν τα παιδιά μας μέσα από τη διαχείριση χρημάτων. Τολμήστε και ξεκινήστε με ένα συμβολικό ποσό, που θα καθορίσετε εσείς οι ίδιοι!

 

Επιμέλεια Κειμένου: Πιντή Νικολέτα

Comments are closed.