ΕΣΠΑ

Το ΚΔΑΠ morfosi αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους του προγράμματος δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΕΣΠΑ, να εγγράψουν δωρεάν τα παιδιά τους στις δομές του και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους μέσω των ποικίλων εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εργαστηρίων του, κάνοντας χρήση της «αξίας τοποθέτησης» ή αλλιώς «voucher».

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κατά βάση σε άνεργες ή εργαζόμενες ιδιωτικού τομέα μητέρες ή άτομα με επιμέλεια παιδιών ηλικίας 5 – 12 ετών, των οποίων το συνολικό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ (27.000€ για μητέρες που έχουν έως δύο (2) παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν τρία (3) παιδιά κ.ο.κ.).

Προς αυτό το σκοπό, είμαστε δίπλα στους γονείς καθ’ όλη τη διάρκεια των αιτήσεων, που ξεκινούν περίπου αρχές Ιουνίου, ενημερώνοντάς τους για τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να συλλέξουν και βοηθώντας τους στη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης που αποστέλλεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) https://www.eetaa.gr/.

εσπα