Συναντήσεις Γονέων

Το ΚΔΑΠ Morfosi Ευόσμου – Πολίχνης σε συνεργασία με τον ψυχολόγο κ. Μανώλη Ζουγκό, ειδικευμένο στη Συμβουλευτική Γονέων και στην Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων με MSc Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων Α.Π.Θ., πραγματοποιούν επιμορφωτικές συναντήσεις για γονείς με τίτλο «Συναντήσεις Γονέων» απευθυνόμενοι σε γονείς προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και σε γονείς εφήβων.

Με τη βοήθεια του ειδικευμένου ψυχολόγου μας, ο οποίος συντονίζει την ομάδα, κάθε γονέας έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του, να ακούσει τις εμπειρίες των άλλων γονέων και ταυτόχρονα να ενημερωθεί αξιόπιστα για τις σύγχρονες θέσεις των επιστημών που αφορούν τα παιδιά σε ένα φιλικό περιβάλλον αποδοχής και εμπιστοσύνης.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται:
1 φορά το μήνα, έχουν διάρκεια 1/ ½  ώρα και η συμμετοχή των γονέων είναι ελεύθερη. Κάθε συνάντηση έχει συγκεκριμένο θέμα και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των γονέων. Μετά το πέρας
τους, υπάρχει η δυνατότητα για κατ’ ιδίαν συζητήσεις των γονέων με τον κ.
Ζουγκό.

Οι «Συναντήσεις Γονέων» έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου του γονέα μέσα από την έγκυρη και επιστημονική παροχή γνώσεων αλλά και την απαραίτητη ψυχολογική στήριξη. Με την ολοκλήρωση του κύκλου των συναντήσεων βασικές επιδιώξεις είναι οι γονείς:

  • Να έχουν ενημερωθεί για τα βασικά αναπτυξιακά θέματα της παιδικής ηλικίας.
  • Να αξιοποιήσουν γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση και την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την καθημερινή φροντίδα των παιδιών τους.
  • Να επαυξήσουν τις δεξιότητές τους, ώστε να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στο γονικό τους ρόλο.