Αναγνωστήριο

Αναγνωστήριο Δημοτικού:
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθημερινής μελέτης των σχολικών καθηκόντων.

Στο ΚΔΑΠ morfosi έχουμε δημιουργήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αναγνωστήριο Δημοτικού». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα όπου οι μαθητές (4 μαθητές ανά δάσκαλο) σε ένα μόνο 2ωρο πρόγραμμα καθημερινής μελέτης, προετοιμάζουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας για το σχολείο, με τη βοήθεια έμπειρων δασκάλων. Επιπρόσθετα, οι δάσκαλοι εφοδιάζουν τα παιδιά με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό ώστε να τα βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις όποιες απορίες τους και να ενισχύσουν το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο.

Στόχος του προγράμματος είναι οι μικροί μαθητές μας να μάθουν να διαβάζουν σωστά και με πρόγραμμα, ώστε να θέσουν γερές βάσεις για την μετέπειτα εκπαιδευτική τους πορεία. Επιπλέον, τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα όλα τους τα μαθήματα κερδίζοντας έτσι χρόνο για τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους και, φυσικά, για παιχνίδι το οποίο είναι απαραίτητο σε αυτές τις ηλικίες.

Από το πρόγραμμα αυτό επωφελείται και ο γονέας, ο οποίος δεν επωμίζεται πλέον την απαιτητική δουλειά του διαβάσματος και αξιοποιεί δημιουργικά τον χρόνο που έχει με το παιδί του Όλα τα παραπάνω καθιστούν το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρωτοπόρο και διαφορετικό από κάθε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα μελέτης και μας έχει κατατάξει ψηλά στην συνείδηση των γονέων που το επιλέγουν για το παιδί τους και μας εμπιστεύονται σε καθημερινή βάση.