Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ «morfosi» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΧΝΗΣ


Άρθρο 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ


Σε όλο τον κόσμο τα παιδιά χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από τους γονείς τους και την κοινωνία. Τα παιδιά είναι αθώα, ευάλωτα και εξαρτημένα. Είναι ακόμα περίεργα, ενεργητικά και γεμάτα ελπίδα. Το μέλλον τους πρέπει να διαμορφώνεται μέσα σε αρμονία και συνεργασία. Να διευρύνονται οι προοπτικές τους και να αποκτούν νέες εμπειρίες.
Η παιδική ηλικία πρέπει να είναι περίοδος χαράς και ειρήνης, παιχνιδιού, μάθησης και ανάπτυξης διότι τα παιδιά είναι οι αυριανοί επενδυτές κάθε κοινωνίας. Τις τελευταίες δεκαετίες οι εξελίξεις δείχνουν ότι η άποψη των παιδιών και το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων για τα παιδιά είναι περισσότερο ορατά στις πολιτικές και διοικητικές διαδικασίες αλλά και στην καθημερινή ζωή.
Το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ «morfosi» αποσκοπεί:

  • Στην παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, πέραν του σχολικού ωραρίου, σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από τη δημιουργική απασχόληση
  • Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού
  • Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί
  • Να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα

 

Άρθρο 1. ΣΥΣΤΑΣΗ & ΣΚΟΠΟΣ


Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «morfosi» είναι δομή δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 5-12 ετών με καλή υγεία, από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως και 12 χρονών (δηλαδή από 5-12 χρονών). Στη μονάδα αυτή μπορούν αν απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. (Τυπικής ανάπτυξης)
Σκοπός του ΚΔΑΠ «morfosi» είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

ΚΔΑΠ «morfosi» Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, © morfosi – κέντρο εκπαίδευσης, 05/2022 1
Σκοπός της δομής είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και η προαγωγή των δεξιοτήτων τους, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, οι τέχνες και η συζήτηση, ως με σων καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του.

Το ΚΔΑΠ Morfosi οργανώνει τις δράσεις δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του με τη σκοπό την εκπλήρωση των παρακάτω επιμέρους στόχων, οι οποίοι προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης και κατατείνουν:

 1. στην καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα,
 2. στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού,
 3. στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού,
 4. στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης,
 5. στην εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον,
 6.  στην ανάπτυξη διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής,
 7. στην ενημέρωση για την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης.
  Το ΚΔΑΠ «Morfosi μπορεί να διασυνδέεται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.λ.π. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

 

Άρθρο 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Το ΚΔΑΠ «morfosi» για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη γνωστικών δομών από τα παιδιά. Πραγματοποιείται με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών τα οποία δουλεύουν σε ομάδες και αποτελεί συνδυασμό πολλών επιστημών, κυρίως της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας. Η ενασχόληση με τη ρομποτική ενέχει δύο ειδών δραστηριότητες: μια κατασκευαστική και μια προγραμματιστική. Τα παιδιά κατασκευάζουν ρομποτικές κατασκευές και στη συνέχεια τις προγραμματίζουν ώστε να δώσουν λύσεις σε αυθεντικά προβλήματα που θέτει ο εκπαιδευτικός με κριτήριο τις εμπειρίες τους, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.
Για τις δραστηριότητες της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και συγκεκριμένα ρομποτικά LEGO Education WeDo 2.0.

ΚΔΑΠ «morfosi» Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, © morfosi – κέντρο εκπαίδευσης, 05/2022 2

 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένας ευχάριστος τρόπος έκφρασης και δημιουργίας. Βοηθάει να εκφραστούν παιδιά που είναι πιο εσωστρεφή. Στόχος του είναι να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους, αλλά και να βρουν τη δική τους θέση μέσα σ’ αυτόν. Τα παιδιά

σκέφτονται, συνυπάρχουν, αλληλεπιδρούν και κοινωνικοποιούνται. Διασκεδάζουν, ενώ παράλληλα ενισχύεται η γλωσσική ανάπτυξη, η ψυχική εκτόνωση, η καταπολέμηση της δειλίας και κατ’ επέκταση τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους.
Το παιδί μέσα από το θεατρικό παιχνίδι δραστηριοποιείται απελευθερώνοντας τη φαντασία του και ελεύθερο εκφράζεται συναισθηματικά και σωματικά. Διασκεδάζει χωρίς να αξιολογείται μιας και εδώ αναζητείται ο αυθορμητισμός των παιδιών χωρίς κανόνες δομημένης θεατρικής παράστασης.
Τα παιδιά σκέφτονται, συνυπάρχουν, αλληλεπιδρούν, ανακαλύπτουν, εμβαθύνουν και χαίρονται μέσα σε μια διαδικασία που ξεκινάει από διάφορα ερεθίσματα, όπως μια ιστορία, ένα ποίημα, ένα διήγημα, μια παράσταση, ένα βίντεο στο ίντερνετ, το άρθρο μιας εφημερίδας, μια φωτογραφία, μια εικόνα
Το παιχνίδι, η κίνηση του σώματος, η σιωπή και η παύση, ο αυτοσχεδιασμός και ο ρόλος θα δώσουν στο κάθε παιδί την ανακούφιση, την ευχαρίστηση, την απόλαυση, βοηθώντας το να στραφεί προς τον εαυτό του αλλά και προς τις ανάγκες και τα πιστεύω των άλλων.
Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι η θεατρική αγωγή είναι πολύ σημαντική γιατί βοηθάει να εκφραστούν παιδιά που είναι πιο εσωστρεφή, γιατί εδώ η επικοινωνία δεν γίνεται μόνο με τους παραδοσιακούς όρους της προφορικής ομιλίας αλλά με πολλά προσωπικά εκφραστικά μέσα, όπως ο αυτοσχεδιασμός, η κίνηση, ακόμα και η σιωπή».
Μέσα στο Θεατρικό Παιχνίδι εντάσσεται και η Δραματοποίηση Παραμυθιού. Δραματοποίηση είναι η μετατροπή ενός παραμυθιού από απλή ιστορία σε θεατρική δράση. Είναι μια πολύ δημιουργική κατάληξη μέσα από την οποία τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Επίσης καταφέρνουν να επικοινωνούν, να μοιράζονται, να κατανοούν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν, να αναπτύξουν σταδιακά τη δυνατότητα της αυτοέκφρασης (λεκτικής και μη λεκτικής) και του αυτοέλεγχου των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς.

Ακόμα μέσα στο Θεατρικό Παιχνίδι εντάσσεται και Αφήγηση Παραμυθιού.
Οι αφηγήσεις παραμυθιών απελευθερώνουν τη φαντασία και διεγείρουν την περιέργειά τους. Βοηθά τα παιδιά να μάθουν να συγκεντρώνονται και να εστιάζουν την προσοχή τους. Εμπλουτίζει το λεξιλόγιό τους και βοηθά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου τους. Τέλος, τα χαλαρώνει μετά από μια κουραστική μέρα γεμάτη υποχρεώσεις και εξωσχολικές δραστηριότητες.
Για τις δραστηριότητες του Θεατρικού Παιχνιδιού απαιτούνται πανιά, υφάσματα, μουσικά όργανα (τύμπανα), καπέλα, βιβλία με παραμύθια.

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αποτελεί ένα εργαστήριο που αναφέρεται στην εικαστική τέχνη και ειδικότερα στην ζωγραφική (με διάφορα υλικά ή μίξεις αυτών) και στη γλυπτική. Η ενασχόληση των παιδιών με την τέχνη έχει πολλά οφέλη, όπως καλλιέργεια της δημιουργικότητάς τους, την ανάπτυξη της ικανότητας εξεύρεσης λύσεων σε προβλήματα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως συνεργασία, συγκέντρωση, επιμονή, αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Επιπλέον, τα παιδιά λαμβάνουν ευκαιρίες για ανάπτυξη του αισθητικού τους κριτήριου μέσα από την επαφή και παρατήρηση έργων τέχνης διάσημων δημιουργών.

ΚΔΑΠ «morfosi» Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, © morfosi – κέντρο εκπαίδευσης, 05/2022 3

Κατά τη διάρκεια των εικαστικών τα παιδιά μαθαίνουν Ιστορία της Τέχνης.
Η ιστορία της τέχνης είναι κλάδος των ανθρωπιστικών επιστημών που ασχολείται με την επιστημονική μελέτη και έρευνα των τεχνών, ιδιαίτερα των εικαστικών, κατά την ιστορική εξέλιξή τους. Το αντικείμενο της ιστορίας της τέχνης εκτείνεται θεωρητικά σε ολόκληρο τον κόσμο από την απώτερη προϊστορία ως σήμερα.

Η Ιστορία της τέχνης έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά, καθώς μέσω του εργαστηρίου αντιλαμβάνονται την έννοια του χρόνου και της εξέλιξης που πραγματοποιείται κατά την έλευσή του, γνωρίζουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό διαφόρων πληθυσμών κατά την διάρκεια του χρόνου, μαθαίνουν για τον τρόπο ζωής, την οργάνωση της κοινωνίας, για την γέννηση και την εξέλιξη των τεχνών, αναπτύσσουν την παρατηρητικότητά τους μέσα από την επαφή με έργα τέχνης, μαθαίνουν για τις πηγές γνώσης και τους τρόπους διερεύνησης του παρελθόντος, αναπτύσσουν το αισθητικό τους κριτήριο μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιοκαι δημιουργούν έργα τέχνης με συγκεκριμένα ερεθίσματα.
Στα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια, τα παιδιά μέσα από τη διαδικασία της δημιουργίας, καλλιεργούν την αισθητική και είναι σε θέση να αντιληφθούν τι είναι πιο όμορφο και τι όχι. Αποκτούν κατά συνέπεια κριτική σκέψη μέσα από τον κόσμο της ζωγραφικής. Μαθαίνουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν μέσα από τις ομαδικές εργασίες. Γνωρίζουν μεγάλους ζωγράφους και διάφορες τεχνικές. Τέλος, βοηθά στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών όπως οι περισσότερες μορφές τέχνης.
Για τις δραστηριότητες των εικαστικών απαιτούνται χρώματα, τέμπερες, ξυλομπογιές, κηρομπογιές, νερομπογιές, λαδοπαστέλ , μαρκαδόροι, κάρβουνο, πηλός, πλαστελίνες, κόλλες, ψαλίδια, χαρτιά οντουλέ, χαρτί του μέτρου, χαρτόνια και άλλα.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το παιχνίδι αποτελεί βιολογική ανάγκη για τα παιδιά, ενώ συχνά και ειδικά κατά την διάρκεια μίας σχολικής χρονιάς έχουν λίγες ευκαιρίες για παιχνίδι, αφού αυτό αντικαθίσταται από ποικίλες εξωσχολικές δραστηριότητες. Το εργαστήριο αυτό αξιοποιεί το ομαδικό παιχνίδι στοχεύοντας στην απελευθέρωση της ενέργειας των παιδιών, την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση και την απόλαυση. Βοηθά τα παιδιά να βιώνουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, ενώ παράλληλα εξάπτεται η φαντασία τους. Επιπλέον, με τις δραστηριότητες αυτής της ενότητας αναπτύσσεται η δημιουργικότητά τους, η συγκέντρωση και η γρήγορη δράση, και τα παιδιά μαθαίνουν να προβληματίζονται και να δίνουν λύσεις. Προάγει τη σωματική άσκηση, την τήρηση κανόνων, αλλά και την απόκτηση δεξιοτήτων όπως η ομαδικότητα, ο σεβασμός, η συνεργασία, η επίλυση συγκρούσεων και η εύρεση λύσεων.
Για τις δραστηριότητες της Δημιουργικής Κίνησης και παιχνιδιού απαιτούνται μπάλες, στεφάνια, κορίνες .

ΚΔΑΠ «morfosi» Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, © morfosi – κέντρο εκπαίδευσης, 05/2022 4

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Τα παιδιά μέσα από την παρατήρηση και τον πειραματισμό, μαθαίνουν να προβληματίζονται, να σκέφτονται λογικά, ανακαλύπτουν πώς γίνονται λάθη (ένα πείραμα μπορεί να αποτύχει), αλλά τα

λάθη είναι ακριβώς αυτά που μας βοηθούν να μάθουμε, να τα διορθώσουμε και να αποδεχτούμε ότι η αποτυχία είναι η αρχή για κάτι καινούριο. Ακόμη, μαθαίνουν να αγαπούν τη φύση και να περιεργάζονται τον κόσμο γύρω του.
Καθώς μεγαλώνουμε, ακούμε για φυσικά φαινόμενα και μαθαίνουμε για ιδιότητες του κόσμου, χωρίς όμως να αντιλαμβανόμαστε πραγματικά το λόγο και τα αποτελέσματα των φαινομένων και των ιδιοτήτων αυτών. Μέσω των επιστημονικών πειραμάτων που περιέχονται σε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο, τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά τα φυσικά φαινόμενα που συναντώνται στις επιστήμες της φυσικής και της χημείας, και κατ’ επέκταση στην καθημερινή μας ζωή.
Μέσω του παιχνιδιού και της συνεργασίας τα παιδιά ανακαλύπτουν ιδιότητες των υλικών και αλληλεπιδρούν με φυσικά φαινόμενα, όπως το φαινόμενο της πίεσης, ο στατικός ηλεκτρισμός, οι ιδιότητες του καουτσούκ και άλλα. Τα παιδιά καταλαβαίνουν έτσι καλύτερα τους βασικούς μηχανισμούς του κόσμου και του πλανήτη στον οποίο ζούμε!
Για τις δραστηριότητες των Επιστημονικών Πειραμάτων απαιτούνται απλά υλικά που βρίσκονται μέσα σε κάθε σπίτι αλλά και όργανα Φυσικής και αντιδραστήρια Χημείας με τα οποία τα κέντρο μας είναι εφοδιασμένο.

 

ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΙΝΕΜΑ

Μια διαφορετική ποιοτική ταινία περιμένει τα παιδιά, μια φορά την εβδομάδα.
Η παρακολούθηση ποιοτικών ταινιών έχει εκπαιδευτική διάσταση, δίνοντας στα παιδιά ποικίλα ερεθίσματα. Μέσα από τις ταινίες δίνονται διάφορες απαντήσεις, στις ερωτήσεις τους για τον κόσμο αλλά και τα ταξιδεύει σε φανταστικούς κόσμους.
Μετά από κάθε ταινία ακολουθεί συζήτηση και τα παιδιά εκφράζουν τις εντυπώσεις τους. έτσι

συνδυάζονται απόλαυση, διασκέδαση και εκπαίδευση.
Για τις δραστηριότητες του σινεμά απαιτείται μεγάλη τηλεόραση ή βιντεοπροβολέας.

 

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μουσικά παιχνίδια, θεωρία της μουσικής, γνωριμία με μεγάλους μουσουργούς (έργο και σύντομη βιογραφία), οργανογνωσία, κατασκευή μουσικών οργάνων και ιστορία της μουσικής.
Για τις δραστηριότητες αυτές απαιτούνται στερεοφωνικό σύστημα, μουσικά όργανα, αρμόνιο, κιθάρα, μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο, κρουστά.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης της εργαζόμενης μητέρας προσφέρεται Σχολική Μελέτη 2 ώρες την ημέρα για παιδιά των οι μητέρες θα το ζητήσουν. Η υπηρεσία παρέχεται από Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δασκάλους ή Νηπιαγωγούς) ή και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Φιλολόγους ή Μαθηματικούς).

ΚΔΑΠ «morfosi» Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, © morfosi – κέντρο εκπαίδευσης, 05/2022 5

 

Άρθρο 3. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ

 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ «morfosi» που βρίσκεται, στην οδό Κολοκοτρώνη 29 με Νυμφαίου 36 γωνία, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και στην οδό Ελπίδος 52 στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης του Δήμου Παύλου Μελά πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001).

 

Άρθρο 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

Στο ΚΔΑΠ «morfosi» εγγράφονται παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως και 12 χρόνων (5-12 χρόνων).
Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Κορδελιού-Ευόσμου, στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορο Δήμο ή περιοχή, και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.
Κατά την εγγραφή επιλέγονται κατά προτεραιότητα παιδιά:
Α. Ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
Β. Ανέργων και εργαζομένων γονέων, καθώς και τα παιδιά οικονομικά αδύνατων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή έναν γονέα, παιδιά άγαμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) και
Γ. Όλων των υπόλοιπων κατηγοριών.
Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

 1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα.
 2. Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού.
 3. Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό της
  Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλει
  φορολογική δήλωση, βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ.
 4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο που θεωρείται απαραίτητο από το χρηματοδότη φορέα.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Τα φιλοξενούμενα παιδιά επιλέγονται με βάση τα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση που προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π.. Εκ των αιτούντων παιδιών
ΚΔΑΠ «morfosi» Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, © morfosi – κέντρο εκπαίδευσης, 05/2022 6
προκρίνονται όσα έχουν ενταχθεί στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π. Η αξιολόγηση των λοιπών αιτήσεων πραγματοποιείται με βάση τα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση του ίδιου προγράμματος.
Β. Για μη ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα φυσικά πρόσωπα, εξαιρούνται των κριτήριων και της σχετικής μοριοδότησης που προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π.
Η εγγραφή των παιδιών των οποίων οι μητέρες δεν είναι ωφελούμενες τέτοιων προγραμμάτων, γίνεται κατά τη διάρκεια όλου του έτους με σχετική αίτηση εγγραφής της μητέρας. Για τα παιδιά αυτά ισχύουν όλα τα οφέλη και οι παροχές , όμοια με τα παιδιά που συμμετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηρείται η ίδια διαδικασία παρακολούθησης παρουσιών και λοιπών εγγράφων και κανόνων λειτουργίας.
Για την πρόληψη αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών από τους κανόνες πρέπει να ακολουθηθούν επιγραμματικά τα παρακάτω:
1. Σαφείς κανόνες που να εφαρμόζονται.

Η επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών γίνεται με απόφαση του χρηματοδότη φορέα αλλά και μετά

από εισήγηση του Διευθυντή του Κέντρου.

Γ. Για την αντιμετώπιση αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών από τους κανόνες που σκοπούν

στην εύρυθμη λειτουργία της δομής ,ορίζονται τα παρακάτω:
Ο διευθυντής της δομής οφείλει να είναι αρωγός και να ελέγχει την εφαρμογή σαφών κανόνων που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προάγουν την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των παιδιών.

2. Καλή εποπτεία της δομής.
3. Εφαρμογή κοινής πολιτικής και συνεργασίας των εκπαιδευτικών.
4. Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά και καταπολέμησης κάθε είδους ρατσισμού.
5. Εφαρμογή προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης και σεβασμού των δικαιωμάτων.
6. Χρήση ουσιαστικής συνεργασίας με τους γονείς.
7. Χρήση συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα εκφοβισμού και βίας.
Για την αντιμετώπιση αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών από τους κανόνες πρέπει να ακολουθηθούν επιγραμματικά τα παρακάτω:

1. Έγκαιρη αντιμετώπιση του περιστατικού. 2. Ενημέρωση των γονέων που εμπλέκονται. 3. Εφαρμογή της πολιτικής της δομής.
ΚΔΑΠ «morfosi» Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, © morfosi – κέντρο εκπαίδευσης, 05/2022 7
4. Τα παιδιά δεν λύνουν μόνα τους το πρόβλημά τους,. Το θέμα συζητείτε με τα παιδιά που εμπλέκονται και δεν τιμωρούνται οι υπαίτιοι μαθητές, αλλά όταν χρειάζεται απευθύνονται συστάσεις και προειδοποιήσεις.
5. Αναζήτηση αρωγής από φορείς ψυχικής υγείας για συμβουλές ανάλογα με τη σοβαρότητα του θέματος.
6. Καταγραφή του γεγονότος στο βιβλίο συμβάντων και παρακολούθηση.
7. Σε περίπτωση όπου το παιδί δεν προσαρμόζεται στους κανόνες και στο πλαίσιο λειτουργίας της δομής, θα διαγράφεται από το πρόγραμμα κατόπιν τελικής ενημέρωσης των κηδεμόνων.

 

Άρθρο 5. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

Το ΚΔΑΠ «morfosi» προσαρμόζει την λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής.
Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του:
Συγκεκριμένα το ΚΔΑΠ «morfosi» θα λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή σε 2 βάρδιες το ωράριο λειτουργίας είναι το παρακάτω:
κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος κατά τις και του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης

Το ΚΔΑΠ «morfosi» λειτουργεί σε δύο (2) βάρδιες που διαμορφώνονται όπως ακολουθεί: • Για το χειμερινό ωράριο , δηλαδή από 13:30 – 21:30, ως εξής:
1. Α’ (μεσημεριανή) βάρδια: από 13.30 – 17.30 2. Β’ (απογευματινή) βάρδια: από 17.30 – 21.30
• Για το θερινό ωράριο, δηλαδή από 08.00 – 16.00, ως εξής:
1. Α’ (πρωινή) βάρδια από 08.00 – 12.00
ΚΔΑΠ «morfosi» Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, © morfosi – κέντρο εκπαίδευσης, 05/2022 8
2. Β’ (μεσημεριανή) βάρδια από 12.00 – 16.00
Σε κάθε βάρδια ορίζεται, ως ελάχιστο, η τετράωρη απασχόληση των παιδιών. Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε βάρδια δε θα ξεπερνά τον οριζόμενο στην απόφαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

 

Άρθρο 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Οι ειδικότητες των μελών της κοινότητας της δομής, με τις ειδικότερες υποχρεώσεις τους, για το
σχολικό έτος 2021-2022 είναι:
α. Εξειδικευμένο Προσωπικό
1. Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγός) η οποία διδάσκει εικαστικά – θεατρικό παιχνίδι – κατασκευές – μουσικό παιχνίδι – παιχνίδια δράσης –– μελέτη μαθημάτων.
2. Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δασκάλα) η οποία διδάσκει εικαστικά – θεατρικό παιχνίδι – κατασκευές – μουσικό παιχνίδι – παιχνίδια δράσης – πειράματα Φυσικής και Χημείας – μελέτη μαθημάτων .
3. Παιδαγωγός καλών τεχνών, η οποία διδάσκει μουσικό παιχνίδι – μουσική, θεατρικό παιχνίδι, κατασκευές και οτιδήποτε άλλο στο οποίο διαθέτει εμπειρία, γνώση ή ταλέντο.
4. Εκπαιδευτής Ρομποτικής (Μαθηματικός ή Φυσικός ή Πληροφορικός κλπ) η οποία διδάσκει πειράματα Φυσικής και Χημείας – Ρομποτική
Γενικότερα σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος, το εξειδικευμένο προσωπικό για τη δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες και τη στοχοθεσία δύναται να είναι: . Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι ειδικότητες:

 • Νηπιαγωγός
 • Δάσκαλος
 • Γυμναστής
 • Εκπαιδευτής Μουσικής
 • Εκπαιδευτής Πληροφορικής
 • Εκπαιδευτής Ζωγραφικής
 • Θεατρολόγος
 • Εκπαιδευτής Κεραμικής
 • Εμψυχωτές
 • Μαθηματικό ή φυσικός ή χημικός

Οι ανωτέρω δύνανται να είναι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, σχετικών με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που αναπτύσσονται στο Κέντρο. Οι τίτλοι σπουδών και το βιογραφικό των εργαζομένων φυλάσσονται στη δομή.
Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού/παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά β. Προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών.
ΚΔΑΠ «morfosi» Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, © morfosi – κέντρο εκπαίδευσης, 05/2022 9

Το προσωπικό που απασχολείται στο ΚΔΑΠ «morfosi»υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο ανανεώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το ΚΔΑΠ συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν μέσα από τη

δημιουργική απασχόληση, τη φαντασία, την ομαδικότητα, την αίσθηση του “ανήκειν» σε ένα σύνολο, την έμπνευση, το αίσθημα της άμιλλας, της ελευθερίας, της έκφρασης, του συναγωνισμού.
Το εξειδικευμένο προσωπικό οφείλει να εντοπίσει και να καλλιεργήσει τις ικανότητες και δεξιότητες του κάθε παιδιού, να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξή του.
Διευθυντής ορίζεται ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός της δομής ή εκείνος που έχει την μεγαλύτερη εμπειρία δομών δημιουργικής απασχόλησης.
Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου.
Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της δομής, να εκτελεί τα καθήκοντά που του ανατίθενται και να μεριμνά για τη διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

Όλα τα μέλη της δομής οφείλουν τη διαμόρφωση κλίματος που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία της.
Η προσέλευση των παιδιών θα γίνεται κατά το πρώτο μισάωρο έναρξης λειτουργίας της βάρδιας κάθε παιδιού και η παραλαβή θα γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό εντός της δομής.
Η συνεργασία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των φιλοξενούμενων παιδιών είναι επιβεβλημένη και θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό όταν ανακύπτει κάποιο θέμα ή και από τον Διευθυντή της Δομής, πάντα με σκοπό την προστασία και σωστή ανάπτυξη κάθε παιδιού ξεχωριστά, ακόμα και στις περιπτώσεις που προκύπτουν θέματα αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών. Οι κανόνες καλής συμπεριφοράς είναι σε καθημερινή βάση, μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ανάπτυξη των επιμέρους θεμάτων σκοπό έχουν τη πρόσληψη φαινομένων βίας και εκφοβισμού, συμβάλλοντας στη δημιουργία θετικού κλίματος.
Η διατήρηση της καθαριότητας και ποιότητας των χώρων της δομής είναι ευθύνη και υποχρέωση και των μελών του εξειδικευμένου προσωπικού, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του κέντρου, αλλά και του προσωπικού καθαριότητας, ενώ μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας έχει σκοπό την εκπαίδευση των παιδιών στον σεβασμό του χώρου και την εφαρμογή κανόνων καθαριότητας και υγιεινής.

Για τη διαμόρφωση κλίματος που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική

λειτουργία της δομής η κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων

των μελών της κοινότητας της δομής, είναι:
Διευθυντής είναι ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός της δομής ή εκείνος που έχει την μεγαλύτερη εμπειρία δομών δημιουργικής απασχόλησης.

ΚΔΑΠ «morfosi» Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, © morfosi – κέντρο εκπαίδευσης, 05/2022 10
Ο Διευθυντής της δομής είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό.

Ειδικότερα ο Διευθυντής της δομής:
1. Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.
2. Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ ́ αυτούς.
3. Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν.
4. Ο Διευθυντής συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα παιδιά και τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το εκπαιδευτικό προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων πολιτών.
5. Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές.
6. Ενημερώνει το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους γονείς και τα παιδιά, για την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο της δομής.
7. Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στη δομή και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της.
8. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της δομής.
9. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της δομής έχει την ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία της.
10. Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων της δομής, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των παιδιών.
11. Ενημερώνει τους εκπαιδευτές για την νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν
τη λειτουργία της δομής.
12. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών και των παιδιών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, για την τήρηση της πειθαρχίας. 13. Φροντίζει για την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος.
14. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένες οδηγίες για να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
15. Απευθύνει στους εκπαιδευτικούς , όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.

Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών

 1. Προγραμματίζουν τη ύλη των δραστηριοτήτων και συμμετέχουν στον γενικότερο προγραμματισμό της δομής.
 2. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν τις δραστηριότητες τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες τους.

ΚΔΑΠ «morfosi» Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, © morfosi – κέντρο εκπαίδευσης, 05/2022 11

 1. Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σε αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
 2. Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται, και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους.
 3. Ενημερώνονται από τον Διευθυντή της δομής και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις

οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα βιβλία.

 1. Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης
  επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν τη διαγωγή
  και την συνεργασία των παιδιών τους.
 2. Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν παιδεία
  διανοητική, ηθική και κοινωνική, μέσω των δραστηριοτήτων που επιλέγουν. Ενδιαφέρονται
  για η δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών τους στη δομή.
 3. Προσέρχονται στη δομή έγκαιρα πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων, εφαρμόζουν το
  ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης του προγράμματος.
 4. Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των παιδιών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να
  αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
 5. Ενθαρρύνουν τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για
  θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα
  αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
 6. Συνεργάζονται με το Διευθυντή και τους γονείς για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική
  αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα
  δικαιώματα των μαθητών.
 7. Ελέγχουν τις απουσίες των παιδιών.

Δικαιώματα εκπαιδευτικών είναι όλα όσα προβλέπει η εργατική νομοθεσία

 

Άρθρο 7. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

Στο ΚΔΑΠ τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:
γ) πρόγραμμα εργαστηρίων – δραστηριοτήτων που ακολουθείται
α) Μητρώο παιδιών και στοιχειά επικοινωνίας γονέων / κηδεμόνων. β) Αναλυτικό ημερήσιο παρουσιολόγιο /απουσιολόγιο.
δ) Βιβλίο συμβάντων
ε) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του κάθε ΚΔΑΠ στ) Βιβλίο δραστηριοτήτων
ΚΔΑΠ «morfosi» Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, © morfosi – κέντρο εκπαίδευσης, 05/2022 12

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Υπεύθυνος του ΚΔΑΠ είναι ο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή της δομής και το εξειδικευμένο προσωπικό της.
ΚΔΑΠ «morfosi» Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, © morfosi – κέντρο εκπαίδευσης, 05/2022 13

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ